Henkilöautoajokortti B

Henkilöautokortti B Paketti
– 4 teoriatuntia  liikenteen perusteista
( Jos et ole suorittanut aikaisemmin mitään ajokorttia )

– Aktiivinen, monipuolinen oppimateriaali ja oppimisympäristö nettiin.

– Teoriakoeharjoittelu ohjelma.

– 10 ajotuntia.

– Riskientunnistamiskoulutus 4 tuntia teoriaa ja 4 ajotuntia.

-Auton käyttö tutkinnossa.